Referenties


Meer dan 35 jaar is onze naam al verbonden aan de bouw en het begeleiden van bouwprojecten. Wij kunnen dan ook met enige trots zeggen dat wij putten uit meer dan 35 jaar ervaring. Deze ervaring heeft ons geleerd dat er continue gewerkt moet worden aan het verbeteren van kwaliteit, communicatie, service en producten.

Verbetering door bijvoorbeeld ons lidmaatschap van Bouwend Nederland, de branchevereniging voor de bouw. Het geeft de opdrachtgever zekerheid dat wij aan de vestigingseisen en aan de wettelijke eisen van vakmanschap voldoen.

Verbetering doordat wij veel waarde hechten aan de persoonlijke begeleiding van onze klanten, persoonlijk contact, korte lijnen en heldere communicatie.

Verbetering door het behalen van het VCA Vol veiligheidscertificaat, het regelmatig volgen van opleidingen en cursussen waarmee wij kunnen voldoen aan de hoogste eisen van veiligheid en gezond werken, waarmee uiteindelijk de kwaliteit van onze organisatie tot uiting komt in de kwaliteit van ons werk.

Referentie: project Herenstraat 56 in Bussum